Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ. Прекратява се и приемането  на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път. Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

Предупреждения

Днес/Today

Утре/Tomorrow

Силен вятър и значителни валежи!

За 12 юни 2021 г.  жълт код в цялата страна за гръмотевични бури.

За 13 юни 2021 г. жълт код за силен вятър в 14 области от страната и за валежи в Североизточна България.

 

Световно признание за българската метеорология